Observació de l’aula

  • Informació del centre i el seu funcionament
  • Comentaris amb tutors sobre les observacions fetes
  • Recollida de dades
  • Assistir a les classes del tutor i es hi conviden