Programació de la unitat didàctica

  • Presentada amb temps
  • Dues o tres sessions d 3 hores, per completar un total aproximat de 15 hores