Valoració de la unitat

  • Reflexió posterior amb tutor i professor del centre
  • Reformulació de la unitat, si cal.