Transcripció

Hola Martí! Espero que quan llegiexis aquesta carta estes bè i la teva familia tambe. Et demano disculpes per tardat tana gurnar a escriure-te pero et tingu mol canvis profesionals aquets ultims anys que te vui comentar-te per pusarte al dia de la meva vida.

Martí la ultima vagada que van parlar jo trabajava en el sector de la logistica amb la crisis l’empresa va tancar (amb tantes otres) i me vas queda aturat.

Bé vas aprofitat la prestació de latur per fet un cicle formatio de grau mitja de tecnit de jardineria i floristeria durant dos anys. Al pocotens de finaliçar el grau van surti unes oposicions en l’eyuntament de Barberà del Vallès i vas coseguir una plasa de trabajador fixer laboral, deixos fa tres anys ja.

Respecte a la meva familia les nenes estan mol bè, la petita té diset anys ja a fet el batxijerat i es prepara per la selectivitat, està mol guapa i es mol bona nena.

La major te vinti-un anys va fe un grau superior de hosteleria i actualmente trabaja en una pastiseria en barcelona es mol trabajadora i esta guapisima a i te txico es un buen noy es tambe del sector de l’hosteleria con cretament cuinet.

Portan un any i mix surtin i fan mol bona pareja.

La meva dona esta ficada de ple en el mol de les corals, actualment porta cuatre i si tot va bé esperen que pugui dexar la seva faena del ICS per dedicarse unicamen a la musíca que es de verd lo que l’agrada.

Bè Marti me agradaria mol veure i parlar tranquilament si vols. Esperan notícies tujes me despido un fo abras i petunes a la teva familia.