Sociolingüística (SL)

Activitat d’aprenentatge publicada.

1. L’activitat facilita el desenvolupament de la SL mitjançant l’exposició a una llengua autèntica, utilitzada de manera adequada en el seu entorn social?

 

2. Facilita el desenvolupament de la SL seleccionant o produint textos que exemplifiquin els contrastos sociolingüístics entre la societat d’origen i la de la llengua d’estudi?