Més apunts del segon dia

Guió dels objectius (a la pissarra)

 • Consens dels 3 arguments i de les 3 propostes de millora entre els components del grup
 • Consens en l’ordre de les intervencions:
   • Introducció
   • Arguments
   • Propostes
   • Conclusió
 • Consultar la pàgina 131 per millorar l’expressió oral (connectors)
 • Temps per a cada participació, entre 2 i 3 minuts.

El soroll s’intensifica quan comencen a treballar i ell atura la classe per demanar més silenci i ofereix que alguns passin a la classe del costat per tal de repartir l’espai més còmodament.

Em comenta llavors, que les classes que estan fent, de dues hores, són un pilotatge i que el més natural és fer hora i mitja, ja que als darrers trenta minuts es nota el cansanci. A més a més, aquest curs s’està fent en dos mesos i mig, quan el que s’ha fet fins ara durava quatre mesos.

Em comenta també que classes amb 25 alumnes posa molta pressió i està obligat a combinar moltes hores de classe magistral amb algua estona comunicativa.

Es va passejant pels grups aconsellant l’ús de connectors, expressions habituals i registre més o menys formal.

La seva intervenció en l’activityat sempre intenta fer veure que les coses no són ni blanques, ni negres, sinó que cal trobar els matissos i exposar-los amb claredat.

Cal tenir en compte els arguments contraris per poder defensar els propis i utilitzar maneres d’introduir-los amb els connectors adequats:

– Tot i que,…

– Malgrat que,…

– Encara que,…

Remarca que a la conclusió no s’han de posar els arguments. Error habitual.

Torna a recordar els deures pel dimarts i l’exposició oral pel dijous. Ara caldrà treball individual de cadascú a casa seva, per posar-ho en comú dimarts, que els deixarà vint minuts per fer-ho.