Organització dels cursos

Nivells dels cursos generals:

Inicial (A1) – Adreçat a persones nouvingudes o que no entenen el català. Comprensió bàsica i frases simples que els permetin sortir-se’n mínimament en situacions quotidianes.

Bàsic (A2) – Adreát a persones que no parlen català per ajudar-los a resoldre les necessitats fonamentals de la vida quotidiana.

Elemental (B1) – Adreçat a persones amb coneixements bàsics, que volen millorar habilitats orals, escrites i de comprensió, encara que la fluïdesa no sigui el seu fort, com ho seria la seva L1.

Intermedi (B2) – Adreçat a persones que tenen un bon nivell de la llengua oral i han de millorar l’expressió escrita i oral en diferents registres, amb una coherència acceptable.

Suficiència (C1) – Adreçat a alumnes amb bon domini de la llengua en general, que han de millorar la comunicció en totes les varietats i en tots els nivells (oral, escrit, comprensió), de forma flexible i eficaç.

Superior (C2) – Adreçat a persones que necessiten aprofundir en aspectes puntuals.

Nivell inicial, bàsic i elemental:

Número d’alumnes entre 10 i 25

Cursos de suficiència i cursos especialitzats:

Número d’alumnes entre 15 i 25

Cursos superiors:

Número d’alumnes entre 20 i 25

Cursos de línia oberta:

Número d’alumnes entre 5 i 20

Totes les persones que participen en les activitats del CPNL tenen el dret a conviure en un bon clima i el deure de facilitar-lo amb les seves actituds i conducta.

L’objectiu d’aquestes normes de convivència és garantir l’exercici d’aquests drets i deures de tots els membres de la comunitat del CPNL.