Webgrafia i bibliografia del mestratge

[26] Millorar la fonètica
http://ensenyament.gencat.cat/ca/Detall/eso-millora-ortografia
https://www.grup62.cat/seleccio-editorial/audiollibres/74
http://www.caib.es/sites/diversitat/ca/dificultats_daprenentatge/archivopub.do?ctrl=MCRST4325ZI248592&id=248592
http://www.edu365.cat/primaria/muds/catala/ortografia_ci/index.htm
http://filcat.ub.edu/recerca/grups/grup-d-innovacio-docent-en-fonetica-catalana-foncat13

Recursos, eines, propostes per al blog TFM:
https://forvo.com/languages/ca/
https://aplicacions.llengua.gencat.cat/llc/AppJava/index.html
https://dlc.iec.cat/results.asp?txtEntrada=diccionari&operEntrada=0
https://www.diccionaris.cat/