Mestratge de català

Aquest mestratge es fa a la Universitat de Barcelona (UB) en qualitat semipresencial, tot i que està organitzat per diferents universitats, com l’Autònoma de Barcelona (UAB), la de Vic i professorat extern, entre d’altres, de l’escola oficial d’idiomes de Barcelona (EOI).

Conté el postgrau d’ensenyament per a persones adultes i pretén proporcionar recursos als seus alumnes, per tal de convertir-se en professors de llengua catalana a tots els nivells acadèmics, però sobretot, d’una manera àgil, adaptada a les situacions plurals i tenint molt en compte la dinàmica sociocultural.

By Iván Melenchón Serrano – Treball propi, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=32007028

Fa 30 anys vaig fer un curs de tres setmanes a Edinbourgh i em va copsar la seva metodologia. Finalment ens ha arribat a nosaltres. Val més tard que mai.

Els objectius del màster obtinguts de la pàgina de la UB són aquests:
(http://www.ub.edu/profcatala/objectius/objectius)

• Conèixer les estratègies necessàries per seleccionar, organitzar i aplicar els coneixements de llengua, literatura i cultura catalanes en el moment de facilitar l’aprenentatge de l’alumnat.

• Conèixer els marcs teòrics que donen compte de la formació de persones adultes, així com identificar i valorar les condicions i les possibilitats d’aprenentatge per part de persones adultes.

• Aprofundir en l’ensenyament-aprenentatge de la llengua des de la lingüística del text i l’anàlisi del discurs.

• Proporcionar criteris metodològics basats en un enfocament de l’ensenyament de la llengua que posi més èmfasi en l’ús i en el desenvolupament de les habilitats lingüístiques que en la descripció del sistema lingüístic.

• Utilitzar recursos i materials didàctics existents en el mercat o dissenyar-ne de nous.

• Conèixer formes d’ensenyar català a distància així com tot tipus de recursos en línia per a facilitar l’aprenentatge de l’alumnat.

• Relacionar el marc cultural i literari amb l’aprenentatge de la llengua.

• Posar en pràctica eines que facilitin la reflexió sobre la pràctica i la teoria

Si voleu passejar pel meu màster, aquí teniu les portes:

Portafolis

Assignatures

Material

Galeria

Enquesta/contacte