Introducció a l’aprenentatge de la llengua en persones adultes

Per què aprendre català?

Perquè el català al nostre país obre fronteres de tota mena:

És una eina imprescindible per accedir al mercat laboral amb igualtat de condicions.

Amplia la nostra formació, i també és un instrument molt útil per accedir a feines relacionades amb l’atenció al  públic,  ofertes  laborals  de  les  administracions públiques, i llocs de treball més qualificats.

Facilita la integració social a l’escola, a la feina, al centre sanitari, al mercat, a l’ajuntament, etc.

Aporta empatia amb la gent d’aquí, que valora positivament que els nouvinguts s’expressin en català.

És necessari per als pares i les mares, perquè és la llengua que aprenen els seus fills i filles a l’escola, i perquè així podran donar-los suport quan ho necessitin.

Dóna autonomia personal i facilita la comunicació i la comprensió  en  situacions  de  la  vida  quotidiana  a Catalunya.

El coneixement del català és un dels requisits per obtenir el certificat d’acollida (Llei d’acollida de les persones immigrades i retornades a Catalunya)

Coneix la llengua de la terra d’acollida!