Observació i reflexió de pràctica docent

L’observació teòrica s’ha de posar en pràctica. Ara contemplem amb atenció com és això d’ensenyar una idioma com a primera o segona llengua. I finalment arribarà el nostre moment de comprovar si hem adquirit la destresa adequada.

POSTGRAU

MESTRATGE