Unitats didàctiques

Apunts: creació d’una seqüència didàctica

Projecte de l’unitat didàctica en grup

Idees per a tasques

Idees per a exercicis