Presentació

Els objectius del màster són a la pàgina principal.

Ara esteu a la zona personal d’aquest màster de català. És a dir, aquí es troba la meva trajectòria evolutiva des del primer dia fins a l’entrega del treball de fi de màster. Per tant els objectius, són els meus i totes les reflexions sobre mi, la manera d’aprendre i ensenyar, també.

Objectius
Aprenentatge reflexiu
Observació i reflexió de pràctica docent