L’aula i les seves circumstàncies

Físicament, és un rectangle desprovist de cap encant especial, excepte la possible visió de la plaça adjacent, però que amb les persianes fosques i la distribució dels alumnes d’esquena a les finestres, no es pot gaudir.

El material de què disposa l’àula és una pissarra, un ordinador, un taulell d’anuncis, un projector, calefacció i ventilador. El docent porta el material per escriure a la pissarra.

Les taules estan disposades en cinc files de sis, amb un petit passadís al mig.

Pel que fa a les circumstàncies, aquest curs és una novetat, ja que han escurçat la seva durada a dos mesos, amb les vacances de Nadal entre mig.

L’alumnat (vint-i-cinc a l’inici de curs, dels quals tres es van retirar), d’entre 30 i 60 anys presenta un gran interès professional per aconseguir la certificació del nivell B2. Molt preocupats per aquests motius laborals, agraeixen les classes magistrals sobre normes gramaticals. Són molt atents i hi ha una bona cohesió entre ells.

Majoria de dones (5:17). Nacionalitats diverses, encara que abunden castellanoparlants. Estan representades Rússia, Alemanya, Brasil i Marroc).

La vaga del dia 21 de febrer va impedir la realització d’un test de gramàtica, que es va haver d’incloure amb l’examen final. És a dir, els alumnes van venir a fer la primera prova escrita i un cop acabada, se’ls va entregar el test dels conceptes treballats durant el curs, pel que fa a la gramàtica.