Des dels 14 anys he fet incursions al terreny de la composicio musical i la literatura.

Aquí està el resultat fins ara. Quatre àlbums de música diversa, cançons i temes intrumentals.

 

1.  ARRISCA’T                                                    2. AVENTURA AL DESERT

                                    

3. AVENTURA A L’AMAZÒNIA                       4. DE KENYA AL CANADÀ

                          

 

 

<div class="modal-wrapper styled" role="dialog" aria-modal="true" aria-label="Popup Dialog"><div class="wp-post-modal"><button type="button" aria-label="Close" class="close-modal"> × </button><div id="modal-content"></div></div></div>
%d bloggers like this: