La dinamització cultural i la llengua en el seu context social