Bloc 1

Introducció a l’aprenentatge de la llengua en persones adultes

Introducció a la didàctica de la llengua

El paper de la cultura en l’aprenentatge de la llengua

Didàctica de les habilitats orals i escrites per a nivells inicials