Didàctica de les habilitats orals i escrites per a nivells inicials

En aquestes sessions hem llegit articles interessants sobre com gestionar aquestes habilitats i com obtenir recursos per fer les classes actives i productives.

Personalment, crec que puc resumir tot això amb poques paraules.

Ensenyar requereix imaginació per adaptar-se i aprendre amb els alumnes. Vull dir que la imaginació ens facilitarà eines per poder millorar la productivitat de les classes i posar els alumnes com a eix principal, “aprenent” amb ells, ens guiarà per descobrir de quina manera podem ensenyar millor.