REFLEXIÓ

  1. El delicte de ser refugiat
  2. La màgia de l’agraïment
  3. Tinc mòbil,per tant, existeixo
  4. Avui és el primer dia de la teva vida
  5. Filmosofia
  6. El món és millor quan som solidaris
  7. Prou límits
  8. Ho tenim a les nostres mans
  9. La nit per cremar el mal
  10. Vasectomia preventiva