EDUCACIÓ

EDUCACIÓ
  1. El delicte de ser refugiat
  2. La màgia de l’agraïment
  3. Tinc mòbil,per tant, existeixo
  4. Filmosofia
  5. El món és millor quan som solidaris