Les TIC en ensenyaments no presencials i presencials