Pràctiques

Les pràctiques tenen com a objectiu, donar un context d’aprenentatge. Posar-nos en contacte amb l’entorn, aprendre a organitzar-se, observar i relacionar-se amb tothom, no només amb el professorat i alumnes, sinó també amb els companys del màster.

Per assolir l’ensenyament del màster, caldrà doncs, el·laborar una Unitat Didàctica (UD) on s’especifiquin objectius i continguts, tasques, exercicis, programació, rúbrica i avaluació.

Farem una reflexió del procés, perquè no quedi tot en “estelas en la mar“, sinó que tinguem el camí ben definit.

1. Pràctiques de postgrau

El període serà entre el 4 de febrer i el 14 de març de 2019.

OBSERVACIÓ DE L’AULA

 • Informació del centre i el seu funcionament
 • Comentaris amb tutors sobre les observacions fetes
 • Recollida de dades
 • Assistir a les classes del tutor i es hi conviden

PROGRAMACIÓ DE LA UD

 • Presentada amb temps
 • Dues o tres sessions d 3 hores, per completar un total aproximat de 15 hores

REALITZACIÓ DE LES SESSIONS

 • Observació de la pròpia actuació (enregistrament: àudio, vídeo)
 • Interacció amb estudiants, improvització,…

VALORACIÓ DE LA UNITAT

 • Reflexió posterior amb tutor i professor del centre
 • Reformulació de la unitat, si cal.

AUTOAVALUACIÓ

 • Lliurament de l’informe del tutor a l’alumne
 • Creences pròpies sobre l’ensenyament

ENTREGA DE LA MEMÒRIA

2. Pràctiques de màster