Guió de les pràctiques prèvies

Les pràctiques tenen com a objectiu, donar un context d’aprenentatge. Posar-nos en contacte amb l’entorn, aprendre a organitzar-se, observar i relacionar-se amb tothom, no només amb el professorat i alumnes, sinó també amb els companys del màster.

0.0 Per assolir l’ensenyament del màster, caldrà doncs, el·laborar una Unitat Didàctica (UD) on s’especifiquin objectius i continguts, tasques, exercicis, programació, rúbrica i avaluació.

Farem una reflexió del procés, perquè no quedi tot en “estelas en la mar“, sinó que tinguem el camí ben definit.

0. Prèvia

Abans d’entrar de ple a les pràctiques, també farem una observació d’aula. En aquest cas, no cal que sigui de català. Jo he anat a observar una classe de dues hores de nivell A1 d’italià al Centre de Llengues Modernes de la UB.

Observació aula italià A1

Accés a fotos i vídeos.

 

1. Microensenyament (microteaching)

Proposta d’una activitat de la seqüència didàctica “El circ ambulant – proposta” (presentació)

El circ ambulant-1” (treball definitiu per a la presentació)

El circ ambulant-2” (treball corregit després de la presentació)

2. Pràctiques de postgrau

El període serà entre el 5 de febrer i el 19 de març de 2019.

ENTREGA DE LA MEMÒRIA

OBSERVACIÓ DE L’AULA

 • Informació del centre i el seu funcionament
 • Comentaris amb tutors sobre les observacions fetes
 • Recollida de dades
 • Assistir a les classes del tutor

PROGRAMACIÓ DE LA UD

 • Presentada amb temps
 • Una sessió de 2 hores

REALITZACIÓ DE LA SESSIÓ

 • Observació de la pròpia actuació (reflexions)
 • Interacció amb estudiants, improvització,…

VALORACIÓ DE LA UNITAT

 • Reflexió posterior amb tutor i professor del centre
 • Reformulació de la unitat, si cal.

AUTOAVALUACIÓ

 • Lliurament de l’informe del tutor a l’alumne
 • Creences pròpies sobre l’ensenyament

3. Pràctiques de màster