Avaluacions

Es tracta de la recollida de dades de la feina feta i habilitats adquirides per l’alumne, per tal de poder fer un judici dels resultats, en relació als objectius plantejats. Aquesta valoració té un efecte de retroalimentació continuat per tal d’anar adaptant i millorant l’ensenyament i l’aprenentatge. Per això les avaluacions han de ser continuades.

N’hi ha de moltes classes:

  • Inicial
  • Informadora
  • Formativa
  • Acreditativa
  • Contínua i global
  • Generalitzada
  • Integradora