Reflexions

19 de setembre de 2018
22 de setembre de 2018

19 de setembre de 2018.

Ja fa uns dies que vàrem començar i ja tinc reflexions fetes.

En primer lloc, dir que el mètode que es proposa en aquest màster el conec des de fa més de 30 anys quan vaig anar a estudiar anglès a Edinbourgh. Ja llavors el vaig trobar molt interessant, però sabem el que costa que arribin les innovacions a la nostra terra. Benvinguda sigui per fi.

Diria que es tracta de posar-se a la nostra pell quan érem petits. Ningú va aprendre la llengua o llengües sabent que feia servir adjectius, complements directes o llenguatge formal. Però un cop el dominàvem, podíem endinsar-nos en l’aventura d’aquests conceptes i analitzar el perquè de l’ordre de les paraules, la concordança o la funció.

Així doncs, el seny ens diu que per ensenyar una llengua, s’hauria de començar per la primera etapa. En canvi ens trobem tot un sistema educatiu que ignora aquesta premissa i elabora un mètode feixuc.

També vull posar èmfasi que en aquestes poques hores que porto d’aprenentatge, he detectat un camp que mai he hagut de tenir en compte, ja que el període en què jo ensenyava o els alumnes que he tingut, no me l’havien plantejat. És el context sociocultural que cal tenir present en totes les etapes de creació de la unitat didàctica.

Ara no podem parlar lleugerament sobre un dinar, per exemple. Hi ha una gran part de la nostra població que no menja porc, per exemple. Tampoc podem parlar generalitzant de recursos, perquè hi ha molta gent en precarietat. Així doncs, aquest ha estat el primer impacte que he rebut i vull assumir al més aviat possible.
TORNAR

22 de setembre de 2018.