Diari del mestratge

30 d’abril de 20192 de maig de 20197 de maig de 20199 i 14 de maig de 201916 de maig de 201921 de maig de 2019  23 de maig de 2019

30 d’abril de 2019

Primera sessió d’observació de l’aula d’estudiants del grau d’educació infantil.

El alumnes no són puntuals, ni s’estan fins al final de l’hora, per combinacions de transport públic.

La Maria comença repassant una mica el tema anterior, que van ser els connectors. Per fer-ho els reparteix unes fitxes i els demana que les ordenin per sinònims. És a dir, hi ha parelles de connectors que signifiquen el mateix i les han de trobar. Tothom té el mateix material i pregunta aleatòriament a diferents estudiants perquè vagin donant les respostes.

Després comença el tema dels pronoms febles. Destaca que per escrit són diferents del llenguatge oral i si bé sentim a dir combinacions inexistents en escriptura i s’accepten col·loquialment, s’han de saber construir correctament quan es tracta d’une scrit.

Explica que l’any passat, qui va treure millor nota en aquest tema, va ser un alumne romanès, perquè no estava “viciat” i va seguir fil per randa les instruccions que ella va exposar. Per això els aconsella que es fixin en el quadre general de la presentació en power point que hi ha a la pantalla.

El primer pas és parlar de complements directes i indirectes. Les formes de primera i segona persona no presenten problemes, però en tercera persona, ens podem trobar amb dubtes. A la pissarra escriu:

“Compro les roses als alumnes”, distingeix els complements i fa la combinació de la substitució d’ambdós casos: “Els les compro”.

Comentari inevitable: “Jo dic els hi compro”. Resposta de la Maria, segur que no seràs l’única, però has de tenir clar que quan escriguis, no ho pots posar així perquè serà un error.

Té tendència a dirigir-se a la part de la classe que més enrenou fa (zona esquerra seva).

Segueix fent els exercicis de la presentació ella mateixa i trobo que quan vol explicar la diferència entre determinats i indeterminats, s’embolica una mica. Però li diuen que ho han entès. Per tant em fa reflexionar sobre el concepte que segueixo tenint, que la gent sap més i en realitat, saben menys del que jo crec. Fa comparacions amb el castellà perquè ho entenguin. Introdueix el pronom HO, que substitueix una frase sencera o un “això“.

COMPLEMENT INDIRECTE
Forma reforçada Forma plena Forma reduïda
Li/hi -li/-hi  
els -los ‘ls

 

COMBINACIONS
EL + LI =L’HI   LA + LI =LA HI
ELS + LI =ELS LI   LES + LI =LES HI
ELS + ELS =ELS ELS   LI + HO =LI HO
LI + EN =L’IN, N’HI   ELS + HO =ELS HO
ELS + EN =ELS EN      

 

Després d’un repàs molt ràpid passa a preguntes per fer pràctica. Reparteix un full dexercicis i mentra deixa temps perquè pensin les respostes, parlem una mica. Em comenta que a l’examen, el 50% de la nota és la redacció i que fan moltes faltes en general. Que la comunicació oral és molt complicada fer-la tenint en compte el número d’alumnes (42) i que no té més remei que fer classe partida, per la qual cosa perd una hora, ja que primer convoca 21 alumnes a primera hora i els altres 21 a la segona. A magisteri hi ha entre un 30 i un 50% de suspensos de català.

Els alumnes es comuniquen principalment en castellà, però també n’hi ha de catalanoparlants.

La Maria fa servir una falca (emm), constantment, perquè se sent molt pressionada pel poc temps de què disposa i li costa concentrar-se. Potser també la meva presència la distreu.

Un cop fets i corregits els exercicis sobre pronoms febles, els reparteix un altre full amb barbarismes. La gent comença a marxar sense acomiadar-se, per agafar trens i autobusos. És la rutina de cada dia.

Comenta l’ús dels verbs d’acció que NO són pronominals: Pujar a l’autobús, pujar-se a l’autobús.

tornar

2 de maig de 2019

Avui vaig a la classe anterior perquè he pogut anul·lar un assaig. Em presento a les 17.30 (havent avisat abans) i trobo la classe anterior a la qual tinc assignada. Segurament no podré tornar a veure’ls, però m’ha agradat molt perquè són gent que fa el doble grau de magisteri-educació infantil. Se’ls veu més preparats, són només disset alumnes i aquí la Maria està en el seu ambient. Gaudeix de la literatura i comenta el llibre de poemes de’n Brosa (de la Glòria Bordons). Els alumnes van intervenint en lectura i comentaris personals, així com preguntes sobre el significat d’alguns versos.

Aquest llibre és el que fan servir per comentar ressenyes i serà això el que hauran de fer durant els tres quarts d’hora que queden. Explica les característiques d’aquest estil d’escriptura i els demana que facin una ressenya donant-los llibertat per escollir el que vulguin, una pel·lícula, un llibre, un concert,…ho recull tot abans que marxin, perquè no és partidària de donar-los feina per a casa, quan ella no pot estar al seu abast per ajudar-los quan tenen dubtes.

Se’m segueix fent estrany que estudiants que després donaran classes a nens fins a 10-11 anys, analitzin un llibre tan complexe, però és el que està estructurat per al curs. Igualment, gaudeixo de l’observació de les expressions i comparacions de les idees “brosianes”, especialment amb el poema “La cruïlla”, que sí que pot ser adient per a educació primària, tot i que no sé si transmet conceptes que puguin ser assolits a aquestes edats.

Arriba l’hora de la segona classe i al principi la Maria empra uns minuts per aclarir com aniran els exàmens, les feines que els queden per fer i com faran la prova oral (amb gravacions de vídeo). Els dona totes les facilitats que pot, no es poden queixar.

Comença la classe analitzant el llibre que s’han hagut de llegir: El carter sempre truca dos cops”. Parlen del gènere literari, de com l’escriptor manté la tensió tot i que des del principi sabem que hi ha un assassinat i coneixem l’autor. El desig sexual és el motor de la trama, el triangle amoròs sempre facilita el tema. Té un component de predestinació. Està explicat en primera persona, és a dir, l’assassí és qui fa la narració dels fets mentre espera que el vinguin a buscar en el passadís de la mort.

Amb aquesta novel·la torna a introduir el tema de la ressenya igual que amb la classe anterior. De la mateixa manera, tenen llibertat per escollir sobre què parlar. Els recorda que la ressenya és de fet una recomanació i tant pot ser positiva, com negativa o ambígua. Demana que posin un títol, però que ho pensin quan ja tinguin la feina feta.

L’estructura quedaria així, per exemple amb ell llibre que han llegit:

Títol de la ressenya

Autor: Mc Cain, James (2009 = any de l’edició) El carter sempre truca dos cops

Lloc de publicació: Barcelona. Edicions 62.

Traductor: Manuel de Pedrolo.

Text de la ressenya,…

A l’examen tindran dos opcions per escollir, un text argumentatiu, que és la ressenya o un text descriptiu.

Han de treure com a mínim un 4 per poder anar a la recuperació.

Per a la prova oral:

El 50% de la nota és per a l’examen i l’altre 50% per als exercicis. (Un 5% per al conte, un 15% per al poema i un 30% de l’expressió oral sobre el tema “Què és ser un bon mestre”)

Per a la prova escrita:

50% a l’examen, 10% per a cada exercici (3 redaccions a classe, una a casa i una prova de normativa) La Maria s’ha confeccionat un full d’avaluació de les proves escrites. Ha posat les línies ben separades per poder escriure les correccions sobre els textos dels alumnes.

tornar

7 de maig de 2019

Dimarts de 19.30 a 21.30 Avui està la classe plena i veig que en total són tres nois. Es treballa en parelles per recopilar els dubtes i coses que han après abans de l’examen escrit.

En resum surten aquestes qüestions:

 • Des de (va separat)
 • Les abraçades, els petons, els discursos i les passejades es fan, no es donen.
 • Expressions per acabar un text: per concloure, per últim,…
 • Però, sinó (accents)
 • Hi han —> hi ha
 • Connectors: consegüent L’apòstrof dels femenins començats amb i/u tònica
 • Els 15 accents diacrítics
 • La paraula anàlisi és femenina
 • Sempre i quan —> sempre què
 • Tal i com —> tal com
 • Posar / Passar
 • Sempre va una coma abans de: però, sinó, ja que, atès que, per tant,
 • Diferència entre hem i em
 • D’una banda, ha de tenir la corresponent d’altra banda
 • Lis (no existeix)
 • Gerundi no expressa posterioritat
 • Caiguda de les preposicions a/de davant infinitius
 • Per altra banda —> D’altra banda
 • Abraça al seu fill —>   abraça el seu fill
 • Els pronoms febles de compelemet indirecte són iguals per a masculins i femenins: li / els
 • Quan fem un text escrit, no posem la segona persona del singular a mode d’exemple: “Surt una marca a la televisió i tu vas i ho compres”
 • Diferència entre és i es
 • Per el —> pel

En aquest moment fa un incís per explicar la normativa del per / per a:

Per es fa servir per a localització, motiu, causa o trajecte. Per a s’utilitza per indicar finalitat o destinatari. Hi ha excepions davant d’infinitiu, que són correctes ambdues formes.

Remarca els problemes fonètics més habituals:

 • vocal neutra
 • s – ss
 • tx – tg – tj
 • é / è / ó / ò

Els recorda que han d’enregistrar-se en un vídeo llegint un poema de Josep Carner i que han de fer una presentació oral sobre el tema: “què és ser un bon mestre?”

Entra en els pronoms de complement de règim verbal o preposicional

 • Parlar de —> en / n’ / -ne / ‘n
 • Altres preposicions —> hi

Pronoms de l’atribut (complements dels verbs ser, estar o semblar): ho

Pronoms del complement circumstancial:

 • Quantitat, temps o finalitat, NO es poden substituir
 • De manera + de i altres complements —> hi

Pronoms del complement predicatiu (concorda amb el nom i el verb): hi / en

tornar

9 i 14 de maig de 2019

9 de maig (vaga) i 14 de maig (examen escrit)

tornar

16 de maig de 2019

Avui hem fet la classe de dubtes en fonètica. No han vingut massa alumnes perquè hi havia una vaga de professorat, però la Maria no la pot fer perquè tenen els exàmens finals la setmana que ve. Així doncs, els que han vingut avui, han pogut fer bona feina amb petits poemes i cançons infantils, per treballar la fonètica. Ens hem repartit els grups i després s’ha posat en comú.

M’he sentit molt a gust podent ajudar a pronunciar millor les s/ss, algunes sonoritzacions a final de mot, l’expressió dels versos, vocabulari i consells per l’examen oral que tindran dijous que ve.

La classe de dimarts se suposa que es farà amb la mateix dinàmica, és a dir que ens repartirem la meitat dels estudiants per treballar també la fonètica i la lectura en veu alta.

tornar

21 de maig de 2019

Segona classe de repàs de fonètica amb l’altra meitat de la classe. Avui he participat encara més, des del principi de la classe. Correcció de neutres, sonorització de la lletra “s” entre paraules, tg/tj/tx i ajuda en expressió oral per buscar camins que no comprometin la seva seguretat a l’hora d’expressar-se a l’examen, així com utilització de connectors.

tornar

23 de maig de 2019

Avui he col·laborat amb la gravació dels exàmens orals. He estat en una aula diferent de la Maria i amb la càmera he enregistrat les actuacions de nou alumnes. La Maria va molt més ràpida. Jo encara he de dominar la gestió dels estudiants nerviosos per la prova. Ha estat una bona experiència. He aconsellat calma, respirar fondo abans de començar, fer frases curtes i prendre consciència de les pronunciacions neutres que són les que més fallen. També els he recordat que ells mateixos havien de fer una gravació d’àudio per si de cas hi havia qualsevol problema amb els vídeos.

La Maria ho fa així per no posar nerviosos els estudiants. D’aquesta manera ells s’expliquen al seu ritme i en no veure que es prenen notes del que van dient, no s’alteren. M’ha semblat molt bona idea.

Els alumnes s’han mostrat atents, preocupats, però finalment animats després de la intervenció. He passat les gravacions a la Maria i espero la informació d’aquestes proves per tal de prendre una decisió més acurada per a la innovació del treball de fi de mestratge.

tornar

Els resultats de l’examen oral: