Anàlisi ortogràfica

He agafat aquest exercici sobre apostrofació per analitzar l’ensenyament de l’ortografia. Està extret d’un dossier d’exercicis de Sara Marugan Oliva, que he trobat a internet.

És una regla clara i que es compleix sempre, per tant no ha de presentar dubtes als alumnes. Potser quedaria més clar, afegir que la preposició de, no fa distinció entre femenins i masculins, ja que ve al darrere de la norma d’apostrafació de l’article determinat femení i pot donar a entendre que s’apostrofa diferent (és una pregunta típica a classe). I jo posaria un senyal visual al costat de l’excepció d’aquest article determinat femení, per fixar-ho més.

El que trobo feixuga, és l’explicació anterior als exercicis, però entenc que està destinada a gent adulta, encara que a l’inici del document no diu res, perquè la seva pàgina ofereix aprenentatge en línia i imagino que els infants no hi accedeixen.

És una regla bàsica que permet fer correctament els exercicis proposats. Al 10.1 tot i que cabria el dubte de saber si una paraula és masculina o femenina, crec que fa servir mots molt coneguts i només a les columnes 3 i 4 fa barreja de gèneres.

Trobo interessant la tasca 10.2 perquè en posar l’article al davant, ajuda a entendre quins casos són femenins i poden presentar la disjuntiva d’anar apostrofats o no. El mateix exercici sense els articles al davant hagués pogut portar a error en algun cas.

A l’apartat 10.3 treballa la preposició de i permet fixar la regla ortogràfica.

Els exemples són de paraules freqüents, encara que alguna no sigui molt habitual.

En conclusió trobo que és un exercici clar si va destinat a adults, però com he dit al principi, l’explicació inicial podria ser més visual. Potser amb una taula semblant a aquesta (que és la que he trobat amb presses per entregar el treball):

Article determinat femení

L'LA
A-E-O (Totes)
HA-HE-HO (Totes)
I-U (TÓNIQUES)
L'illa
L'última
I-U (ÀTONES)
La Isabel
La universitat
HI-HU (TÒNIQUES)
L'hípica
L'hússar
HI-HU (ÀTONES)
La història
La humanitat