Context de les pràctiques de mestratge

Se m’ha assignat una classe a la UB, a l’edifici Migdia, dimarts i dijous de 19.30 a 21.30. Els alumnes són estudiants d’Educació Infantil. Molts són repetidors d’aquest curs de català. La totalitat són majors de 25 anys. Alguns han fet un grau mig i altres senzillament van començar a treballar en acabar l’ESO. Ara volen millorar la seva vida laboral i han decidit estudiar per ser professors d’educació infantil.

La professora és la Maria i és molt jove. Es va sorprendre quan em va veure (la iaia)!

Però és molt maca, activa i disposada a ajudar-me en tot el que pugui.

Té quaranta-dos alumnes (tot noies, excepte un noi), tots treballen, però necessiten promocionar-se i per això estan fent el grau d’educació infantil i una de les seves assignatures és el català. Només es tracta d’un curs de tres mesos, que pretén fer un recordatori de tota la gramàtica, ortografia, escriptura i expressió oral. És a dir que començo a trobar-me en les mateixes condicions de les meves pràctiques de postgrau. Al final del període i amb un temps reduït que força la marxa de la classe.

Em comenta que el nivell d’aquest curs és molt baix (40% de suspensos), especialment pel que fa a l’escriptura, ja que fan moltes faltes d’expressió, a més a més de l’ortografia deficient. Però pitjor és el tema de l’expressió oral, perquè no disposa de temps per treballar-lo (de tant en tant divideix la classe en dos grups de 21 alumnes i  perd una classe, és a dir l’ha de repetir amb l’altra meitat) i és en aquest punt en què em demana reforçar el seu ensenyament amb el projecte de mestratge.

El curs està dirigit sobretot a l’escriptura i la gramàtica, com he dit abans, cosa que em sobta bastant, donat que faran classes a nens entre 0 i 3 anys. Així que em plantejo seriosament fer un canvi en aquesta estructura i aprofitar l’ensenyament de l’expressió oral i fonètica, amb la millora del llenguatge escrit. 

Per tant, crec que el meu treball de mestratge el podria plantejar amb aquest títol:

Millora de l’escriptura mitjançant la fonètica i l’expressió oral.