Dret a preguntar en català i respondre en castellà

Per a mi, això és el bilingüísme. I vaig prendre aquesta decisió fa ja molts anys, quan m’havia de presentar a unes oposicions i vaig